Zašto Medilab

Laboratorija Medilab je osnovana 1998.god u Čačku i jedna je od prvih privatnih laboratorija u regionu Zapadne Srbije.Osluškujući zahteve korisnika usluga i prateći sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike, Medilab teži kontinuiniranom usavršavanju.
Našu zdravstvenu ustanovu čine biohemijska i mikrobiološka laboratorija. Uz negovanje principa dobre medicinske prakse, stručno usavršavanje osoblja, praćenje savremenih trendova iz domena laboratorijske dijagnostike, opreme i reagenasa, doprineli su da steknemo poverenje korisnika i širimo saradnju sa eminentnim zdravstvenim ustanovama.
Laboratorija Medilab je opremeljena najsaveremnijom opremom za širok opseg analiza iz oblasti biohemije, hematologije, imunohemije, mikrobiologije i virusologije.Zahvaljujući informacionom sistemu koji koristimo i koji se u kontinuitetu usavršava,omogućena je integracija svih analizatora, elektronski transfer podataka, kao i elektronsko generisanje laboratorijskih izveštaja.Stvorena je baza podataka o svim korisnicima usluga Medilaba,što je u mnogome olakšalo pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata.
U našoj laboratoriji  možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i ispitivanja iz oblasti mikrobiologije. Širok spektar analiza koje radimo omogućava da pacijent dobije parametre neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.Ono što našu laboratoriju izdvaja je brzina izdavanja rezultata koje u najvećem broju slučajeva, u zavisnosti koje se analize rade, bude u toku istog dana.

 

AnalizeAnalize

Analize

TransfuziologijaTransfuziologija

Konsultacija sa transfuziologom

Specijalistička pedijatrijsko-alergološka ordinacija Zorica ZatežićSpecijalistička pedijatrijsko-alergološka ordinacija Zorica Zatežić

Specijalistička pedijatrijsko-alergološka ordinacija Zorica Zatežić

Dr Vera UroševićDr Vera Urošević

Dr Vera Urošević