Analize

U laboratoriji Medilab možete uraditi hematološke, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i ispitivanja iz oblasti mikrobiologije.

Širok spektar analiza koje radimo omogućava da pacijent dobije parametre neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.Ono što našu laboratoriju izdvaja je brzina izdavanja rezultata koje u najvećem broju slučajeva, u zavisnosti koje se analize rade, bude u toku istog dana.

Zahvaljujući informacionom sistemu koji koristimo i koji se u kontinuitetu usavršava, omogućena je integracija svih analizatora, elektronski transfer podataka, kao i elektronsko generisanje laboratorijskih izveštaja. Stvorena je baza podataka o svim korisnicima usluga Medilaba, što je u mnogome olakšalo pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata.

URIN/BIOHEMIJAURIN/BIOHEMIJA

URIN/BIOHEMIJA

HORMONI/TUMOR MARKERIHORMONI/TUMOR MARKERI

HORMONI/TUMOR MARKERI

SEROLOGIJASEROLOGIJA

SEROLOGIJA

MikrobiologijaMikrobiologija

MIKROBIOLOGIJA

Molekularna dijagnostikaMolekularna dijagnostika

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

PANELI I INHALATORNI ALERGENIPANELI I INHALATORNI ALERGENI

PANELI I INHALATORNI ALERGENI

NUTRITIVNI I OSTALI ALERGENINUTRITIVNI I OSTALI ALERGENI

NUTRITIVNI I OSTALI ALERGENI